Asociacijos narių susitikimas Raudondvario dvare

Asociacijos tradicinis Žiemos susitikimas įvyko rekonstruotuose Raudondvario dvaro rūmuose, Kauno rajone.

Susitikimo Kultūrinės programos rėmuose organizuota ekskursija su gidu Raudondvario dvare įkurtame muziejuje. Susipažinta su „Lietuvos muzikos patriarchui Juozui Naujaliui (1869–1934), grafui Tiškevičiui skirtomis ekspozicijomis, Raudondvario istorija, Raudondvario dvaro menėmis,

Fotoreprodukcijų paroda „B. H. Tiškevičius ir I. Feraud“, iš J. Stubbe asmeninio albumo ir kt.

Susitikime dalyvavo: Asociacijos prezidentas A.Medžiaušis, Prezidiumo nariai: A.Abromavičius, V.Aleksandrovas, K.Kurlys, J.Pičuginas, V.Sukackas, E.Šironas, įmonių - Asociacijos narių vadovai: A.Kiallo, E.Klimavičienė, V.Sabaliauskas, A.Veselka, įmonių – Asociacijos narių darbuotojai: R.Remėzienė, S.Glinskis, R.Skemundrienė, buv. Valdybos narys L.Butkus ir Vykd.direktorius: R.Pranaitis.


Dalykinės programos rėmuose diskusijų forma aptarta šiandieninė projektavimo verslo apžvalga, Asociacijos situacija ir artimiausi uždaviniai.

Susitikime laisvanorišku pagrindu buvo suformuotos Asociacijos strateginės veiklos programos Darbo grupės.

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt